Home
Stem
Bekijk video
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Prijzen reglement

 • 1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar’ en de prijzen die we verloten aan consumenten. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).
 • 2: Deelname aan de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar’ is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.
 • 3: De actie loopt van 1 oktober 2018 tot en met 15 november 2018.
 • 4: Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland, kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is.
 • 5: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar’, stemt op zijn favoriete product en maakt hiermee kans op prijzen uit het prijzenpakket.
 • 6: Iedere deelnemer maakt kans op prijzen uit het prijzenpakket. Door meer producten te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Deelname aan de actie betekent instemming met dit prijzen reglement.
 • 7: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.
 • 8: Het prijzenpakket* van deze actie bestaat uit:

  3x Samsung Galaxy Tab t.w.v. € 157,-

  Het prijzenpakket heeft een totale waarde van: € 471-.

  * Indien bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.
  * De afzonderlijke kosten blijven onder het bedrag waarover kansspelbelasting betaald dient te worden.
 • 9: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • 10: Het aanwijzen van de winnaars gebeurt in week 50 van 2018 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail individueel geïnformeerd over de gewonnen prijs.
 • 11: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk 31 december 2018 persoonlijk bericht.
 • 12: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs.
 • 13: In de e-mail die een prijswinnaar ontvangt, wordt toestemming gevraagd om zijn/haar naam en woonplaats op de winnaarspagina te vermelden. Indien geen expliciete toestemming wordt gegeven, wordt de prijswinnaar niet vermeld.
 • 14: Q&A behoudt zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs (indien er sprake is van een foutieve levering, defect of ontvreemding).
 • 15: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.
 • 16: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A.
 • 17: Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Q&A Insights BV, Printerweg 22 te Amersfoort.